Floridyen kont Antrépriz Visyé yo

Gadé kiyès ki éwo nou ak kiyès ki fè zéwo baré

Patajé sa a!

Ewo yo

Léjislatè Florid sa yo té goumen kont gwo biznis pwisan e enfliyan chajé pouvwa yo ak kontak yo. Yo té itilizé vwa ak vòt yo pou mété bézwen Floridyen òdinè yo – tankou lojman abòdab, aksè a swen santé, salè vivab, élatriyé. - nan prémyé plan nan ajanda travay léjislati la.

= 100% nòt

Carlos Guillermo Smith
Reprezantan leta

Anna V. Eskamani
Reprezantan leta

Travaris McCurdy
Reprezantan leta

Joy Goff-Marcil
Reprezantan leta

Yvonne Hinson
Reprezantan leta

Fentrice Driskell
Reprezantan leta

Michele Rayner
Reprezantan leta

Ben Diamond
Reprezantan leta

Dotie Joseph
Reprezantan leta

Kristen Arrington
Reprezantan leta

Susan Valdes
Reprezantan leta

Geraldine Thompson
Reprezantan leta

Kamia Brown
Reprezantan leta

Tracie Davis
Reprezantan leta

Loranne Ausley
Senatè eta a

Janet Cruz
Senatè eta a

Gary Farmer
Senatè eta a

Annette Taddeo
Senatè eta a

Vic Torres
Senatè eta a

Ron DeSantis
Gouvènè

Chris Sprowls
Entèvenan Lachanm

Wilton Simpson
Prezidan Sena

Ileana Garcia
Senatè eta a

Jason Brodeur
Senatè eta a

Nick DiCeglie
Reprezantan leta

David Smith
Reprezantan leta

Scott Plakon
Reprezantan leta

Keith Truenow
Reprezantan leta

Rick Roth
Reprezantan leta

Chuck Clemons
Reprezantan leta

Demi Busatta Cabrera
Reprezantan leta

Rene Plasencia
Reprezantan leta

Fred Hawkins
Reprezantan leta

Juan Fernandez-Barquin
Reprezantan leta

Jim Mooney
Reprezantan leta

Jackie Toledo
Reprezantan leta

Joe Harding
Reprezantan leta

Zéwo yo

Lidè Florid sa yo té bay bann antrépriz lavaris yo plis valè pasé moun Florid priyorite régilyèman – nan gaspiyé déklarasyon tax ak kado fiscal pou gwo antrepriz yo ki pi rich e pi pwisan yo, sou tèt Floridyen òdinè yo.

Kiyès kap Kontwolé Fil yo?

Donatè antrépriz ak gwoup bidon sa yo té fè Lejislati Florid la tounen "pi bon léjislati lajan ka achté." Yap asiré ké plan pa yo – ki sé bay tèt yo pi gwo maj pwofi bénéfis yo kapab pasé adrésé priyorite sou bezwen Floridyen òdinè yo - sé sa ki tandé nan kapital éta a.

Associated Industries of Florida

Stephen Ross
Billionaire Real Estate Developer

Florida Power & Light

Ken Griffin
Hedge Fund Billionaire

GEO Group

Florida Realtors Association

Thomas Petterffy
Billionaire Land Baron

US Sugar Corporation

Comcast

Florida Blue

Publix

Florida Hospital Association

Julia Koch
Billionaire Socialite

Florida Crystals

Lennar

Walt Disney World

Petland

HCA Healthcare

Florida Apartment Association

Dwight Schar
Billionaire Developer