Floridyen kont Antrépriz Visyé yo

See who’s our Hero and who scored Zero in 2023

Patajé sa a!

Ewo yo

Léjislatè Florid sa yo té goumen kont gwo biznis pwisan e enfliyan chajé pouvwa yo ak kontak yo. Yo té itilizé vwa ak vòt yo pou mété bézwen Floridyen òdinè yo – tankou lojman abòdab, aksè a swen santé, salè vivab, élatriyé. - nan prémyé plan nan ajanda travay léjislati la.

= 80%+ Score!

Lori Berman
Senatè eta a

Geraldine Thompson
Senatè eta a

Vic Torres
Senatè eta a

LaVon Bracy-Davis
Reprezantan leta

Lindsay Cross
Reprezantan leta

Fentrice Driskell
Reprezantan leta

Anna V. Eskamani
Reprezantan leta

Ashley Gantt
Reprezantan leta

Michael Gottlieb
Reprezantan leta

Rita Harris
Reprezantan leta

Dianne Hart
Reprezantan leta

Yvonne Hinson
Reprezantan leta

Dotie Joseph
Reprezantan leta

Johanna Lopez
Reprezantan leta

Angie Nixon
Reprezantan leta

Michelle Rayner
Reprezantan leta

Felicia Robinson
Reprezantan leta

Marie Woodson
Reprezantan leta

Ron DeSantis
Gouvènè

Paul Renner
Entèvenan Lachanm

Kathleen Passidomo
Prezidan Sena

Jason Brodeur
Senatè eta a

Danny Burgess
Senatè eta a

Alexis Calatayud
Senatè eta a

Jay Collins
Senatè eta a

Nick DiCeglie
Senatè eta a

Ileana Garcia
Senatè eta a

Erin Grall
Senatè eta a

Blaise Ingoglia
Senatè eta a

Debbie Mayfield
Senatè eta a

Corey Simon
Senatè eta a

Jay Trumbull
Senatè eta a

Clay Yarborough
Senatè eta a

Carolina Amesty
Reprezantan leta

Alex Andrade
Reprezantan leta

Webster Barnaby
Reprezantan leta

Fabian Basabe
Reprezantan leta

Dean Black
Reprezantan leta

Demi Busatta Cabrera
Reprezantan leta

Jennifer Canady
Reprezantan leta

Chuck Clemons
Reprezantan leta

Kim Daniels
Reprezantan leta

Tiffany Esposito
Reprezantan leta

Juan Fernandez-Barquin
Reprezantan leta

Randy Fine
Reprezantan leta

Mike Giallombardo
Reprezantan leta

Peggy Gossett Seidman
Reprezantan leta

Tommy Gregory
Reprezantan leta

Fred Hawkins
Reprezantan leta

Vicki Lopez
Reprezantan leta

Jim Mooney
Reprezantan leta

Susan Plasencia
Reprezantan leta

Rick Roth
Reprezantan leta

David Smith
Reprezantan leta

Paula Stark
Reprezantan leta

Zéwo yo

Lidè Florid sa yo té bay bann antrépriz lavaris yo plis valè pasé moun Florid priyorite régilyèman – nan gaspiyé déklarasyon tax ak kado fiscal pou gwo antrepriz yo ki pi rich e pi pwisan yo, sou tèt Floridyen òdinè yo.

Kiyès kap Kontwolé Fil yo?

Donatè antrépriz ak gwoup bidon sa yo té fè Lejislati Florid la tounen "pi bon léjislati lajan ka achté." Yap asiré ké plan pa yo – ki sé bay tèt yo pi gwo maj pwofi bénéfis yo kapab pasé adrésé priyorite sou bezwen Floridyen òdinè yo - sé sa ki tandé nan kapital éta a.

Associated Industries of Florida

Edward DeBartolo Jr.
Billionaire

Norman Braman
Billionaire Car Dealer

Jeff Bezos
Billionaire Amazon and Blue Origin Founder

Comcast

DeVos Family

Julie Jenkins Fancelli
Billionaire Publix Heiress

Florida Apartment Association

Florida Blue

Florida Crystals

Florida Hospital Association

Florida Power & Light

Florida Realtors Association

GEO Group

Ken Griffin
Hedge Fund Billionaire

HCA Healthcare

Charles B. Johnson
Billionaire San Francisco Giants Owner

Woody Johnson
Billionaire New York Jets Owner

Paul Tudor Jones II
Hedge Fund Billionaire

Julia Koch
Billionaire Socialite

Ronald Lauder
Billionaire New York Cosmetics Company Heir

Lennar

James “Jimmy John” Liautaud
Billionaire

Bernie Marcus
Billionaire Home Depot Founder

Elon Musk
Billionaire Twitter Owner and SpaceX Founder

Isaac Perlmutter
Billionaire

Petland

Thomas Petterffy
Billionaire Land Baron

Publix

Christopher and Jude Reyes
Billionaire Beer Distributors

Joe Ricketts
Billionaire Father Of Chicago Cubs Owners

Stephen Ross
Billionaire Real Estate Developer

Dwight Schar
Billionaire Developer

Richard Uihlien
Billionaire Uline Founder and Schlitz Brewing Heir

US Sugar Corporation

Walt Disney World

Jim and Rob Walton
Billionaire Walmart Heirs

Steve Wynn
Billionaire Casino Mogul

Jeff Yass
Billionaire